Auto Awards

kontakt:

AUTO AWARDS SVERIGE 2022
Onsdag kväll
Den 18 januari 2023
Göteborg

Organisatör:
Goodwill Media
c/o Nordic Conzept AB

Kontaktpersoner:
Sean Fitzgerald Coard
Ann Arvidsson

ml.: kontakt@autoawards.se