Priskategorier Servicemarknaden

Årets vinnare presenteras onsdag kväll den 18 januari 2023
på Svenska Mässan Gothia Towers, Göteborg.
kategori 1

Årets PV-verkstad
Vinnaren i kategorin "Årets PV-verkstad" är en framgångsrik och lönsam verkstad med en bra affärsidé och hög servicenivå.
Arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling, modern utrusting och digitala verktyg. Hur utmärker du dig, har du till exempel fokus på personalutveckling, servicerådgivning, kundtillfredsställelse, tillgång till lånebilar, däckhotell, bra priser, aktiva kunder, bra flöde, omsättning, investeringar i väntrum med tidningar, gratis internet, kvällsöppet, avdelning med reservdelar, verkstad för anställda etc.
Med andra ord har verkstaden kundfokus och täcker kundens alla behov under sitt tak så att hon eller han inte behöver gå                                              någon annanstans.

kategori 2

Årets LV-verkstad
Vinnaren i kategorin "Årets LV-verkstad" är en framgångsrik och lönsam verkstad med en bra affärsidé och hög servicenivå.
Arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling, modern utrusting och digitala verktyg. Hur utmärker du dig, har du till exempel fokus på personalutveckling, servicerådgivning, kundtillfredsställelse, tillgång till lånebilar, däckhotell, bra priser, aktiva kunder, bra flöde, omsättning, investeringar i väntrum med tidningar, gratis internet, kvällsöppet, avdelning med reservdelar, verkstad för anställda etc. Med andra ord
har verkstaden kundfokus och täcker kundens alla behov under sitt tak så att hon eller han inte behöver gå någon
annanstans.

kategori 3

Årets däckverkstad
Vinnaren i kategorin "Årets däckverkstad" är en framgångsrik och lönsam verkstad med en bra affärsidé och hög servicenivå. Arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling, modern utrusting och digitala verktyg. Hur du utmärker dig, har du exempelvis fokus på servicerådgivning, kundtillfredsställelse, däckhotell, bra priser, aktiva kunder, bra flöde, omsättning, investeringar i väntrum med tidningar, gratis internet, kvällsöppet, avdelning med reservdelar, verkstad för anställda etc. Med andra ord har verkstaden kundfokus
och täcker kundens alla behov under sitt tak så att hon eller han inte behöver gå någon annanstans

kategori 4

Årets glasföretag
Vinnaren i kategorin "Årets Glasföretag " är en framgångsrik och lönsam verkstad med en bra affärsidé och hög
servicenivå. Arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling, modern utrusting och digitala verktyg. Hur du utmärker dig, har du exempelvis fokus på servicerådgivning, kundtillfredsställelse, bra priser, aktiva kunder, bra flöde, omsättning, välinvesterat väntrum med tidningar, gratis internet,
kvällsöppet, avdelning med reservdelar, verkstad för anställda etc. Med andra ord har verkstaden kundfokus och täcker
kundens alla glasbehov under sitt tak så att hon eller han inte behöver gå någon annanstans.

 

kategori 5

Årets demonterare
Vinnaren i kategorin ”Årets demonterare” bedöms utifrån olika parametrar exempelvis om de är miljöcertifierad, offentligt godkända, om de har levererat rätt del till rätt bil i överenskommen kvalitet, har en bra hantering av klagomål, miljöprofil, innovation, hur de utmärker sig generellt etc.

kategori 6

Årets lackverkstad
Vinnaren i kategorin ”Årets lackverkstad” utser MRF årets vinnare från sin egen urvalsprocess.

kategori 7

Årets plåtverkstad
Vinnaren i kategorin ”Årets plåtverkstad” utser MRF årets vinnare från sin egen urvalsprocess.

kategori 8

Årets plastverkstad
Vinnaren i kategorin ”Årets plastverkstad” utser MRF årets vinnare från sin egen urvalsprocess.

kategori 9

Årets försäkringsbolag
Vinnaren i kategorin ”Årets försäkringsbolag” utser MRF årets vinnare från sin egen urvalsprocess.

kategori 10

Årets bildelsbutik
Vinnaren i kategorin ”Årets bildelsbutik” är en framgångsrik och lönsam verksamhet med en bra affärsidé och hög servicenivå. Arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling. Hur utmärker du dig, har exempelvis stort fokus på servicerådgivning, kundtillfredsställelse, bra priser, stort sortiment, omsättning, gratis internet, kvällsöppet etc. Möjlighet för inte så insatta kunder att utan svårigheter hitta rätt reservdel till rätt bil. Med andra ord har bildelsbutiken kundfokus och täcker kundens alla behov under sitt tak så att hon eller han inte
behöver gå någon annanstans

kategori 11

Årets marknadsföringsinsats
Vinnaren i kategorin "Årets marknadsföringsinsats" är en aktör som på ett kreativt sätt har skapat en positiv utveckling eller medvetenhet om en produkt eller ett företag och därmed bidragit till varumärkeskännedom eller en försäljnings- eller kundsuccé på marknaden. Här hyllas kreativa och effektiva reklamkampanjer och initiativ.

kategori 12

Årets leverantör
Vinnaren i kategorin "Årets leverantör" bedöms utifrån kvalitet, innovation, ekonomi, service och budgethantering, leverans, support, tillgänglighet, innovation av produktsortiment, tjänster, kreativitet, samarbete samt påverkan på slutresultatet. Med andra ord en leverantör du inte bara byter ut för att du får ett bättre erbjudande. Här är det tal om den leverantör som föredras på marknaden på ett eller annat sätt.

kategori 13

Årets produkt
Vinnaren i kategorin "Årets produkt" i bil- och motorbranschen är till exempel en ny produkt som har fått nytt emballage, ny förpackning, ny stil, ny image eller en ny marknadsstrategi. Kategorin "Årets produkt" instiftades för att främja tillgången till nya märken eller för att etablera nya produkter.

kategori 14

Årets innovation
Vinnaren i kategorin "Årets innovation" har skapat uppmärksamhet, ökad varumärkeskännedom genom att vara innovativ, Innovationen är en fysisk produkt, tjänst eller kombination av dessa och är unik med kommersiell och/eller ekonomisk potential – mervärde för antingen branschen eller kunderna. Kategorin "Årets innovation" är en uppmaning till hela branschen att skapa några innovativt som kan göra skillnad.

kategori 15

Årets utbildningsinsats
Vinnaren i kategorin "Årets utbildningsinsats" – Delas ut till dem som erbjuder bilindustrin en relevant teknisk utbildning. Utbildningen kan användas för att rekrytera och locka till sig nya talanger eller för att professionellt utveckla befintlig personal. Kategorin omfattar allt från mekaniker, målare och karosseri till bilteknolog och elbilstekniker.

 

kategori 16

Årets hållbarhetspris
Vinnaren i kategorin "Årets hållbarhetpris" har et starkt fokus på att skape goda
förutsättningar i företaget för hållbar utveckling idag och framtiden. Ni har ett strategiskt
sätt att tänka och agera som gör skillnad för miljön och klimatet såväl i närmiljön
som omvärlden.

kategori 17

Årets initiativ
Vinnaren i kategorin "Årets initiativ" har skapat uppmärksamhet, ökad varumärkeskännedom, merförsäljning – mervärde för antingen branschen eller kunderna. Kategorin "Årets initiativ" är en uppmaning till hela branschen att skapa några initiativ som kan göra skillnad.