bedömningen
Auto Awards Sverige

Bedömningen

Auto Awards Sverige är ett spektakulärt årligt återkommande evenemang där prisstatyetter delas ut till de bästa av de bästa.Valet av de slutliga vinnarna bland de nominerade mot bakgrund av juryns röster, servicemarknadens röster, fordonbranschens röster, bilbranschens röster, samt allmänhetens röster på autoawards.se

De tre parternas röster vägs på följande sätt:
Juryns röster (50 %),
Branschens röster (25 %)
samt allmänhetens röster (25 %).

I följande kategorier är det bara juryn (50 %) samt servicemarknadens röster (50 %) som utser vinnarna:
ÅRETS PRODUKT
ÅRETS LEVERANTÖR
ÅRETS INIATIV
ÅRETS UTBILDNING

För de kategorier som involverar fordon har vi utsett en biljury endast bestående av motorjournalister och deras röster räknas som 80 % medan allmänhetens röst räknas som 20 %.

Det auktoriserade revisionsbolaget ser till att allt går rätt till.

Juryn består av ett representativt urval personer från branschen för att bedöma de olika förslagen.
Juryn har befogenhet att invända mot ett förslag om de anser att förslaget är bristfälligt eller inte överensstämmer med riktlinjerna för Auto Awards Sverige.

Om juryn kommer med invändningar mot nomineringen finns det möjlighet att inkomma med kompletterande dokumentation som gör nomineringen komplett.

Det auktoriserade revisionsbolaget räknar ihop juryns, bil- och fordonsbranschens samt allmänhetens röster och utser därmed vinnarna av Auto Awards Sverige.

I 2023 offentliggörs de nominerade.

.

Orange_streg

Juryns bedömning
I beskrivningen av kategorierna har vi försökt att ge så mycket information som möjligt, men juryn kommer att ta hänsyn till ytterligare aspekter i sin bedömning än det är möjligt att belysa. Varje jurymedlem bedömer varje enskilt nomineringsförslag. Det bedöms bland annat om man lever upp till de krav som följer med varumärket, om det är innovativt och nyskapande, och om det kan bli prejudicerande inom bil- och motor branschen.

Man bedömer kvalitet och estetik, och om varumärket ger ett positivt helhetsintryck. Juryn måste ge alla kandidater betyg i olika bedömningskriterier som är anpassade för kategorin och eventuellt addera sina personliga iakttagelser. Denna utvärdering utgör alltså en grund för att välja ut de nominerade. Juryns bedömning är inte en vetenskapligt baserad utvärdering utan en subjektiv bedömning som tar hänsyn till en rad olika aspekter för varje varumärke/företag etc.

Revision av rösträkningen
Under hela röstningsperioden övervakar det auktoriserade revisionsbolaget processen. Innan prisutdelningen räknar revisionsbolaget ihop alla röster från juryn, bil- och fordonsbranschen samt allmänheten för att få fram vinnarna i Auto Awards Sveriges olika kategorier.

Vi ser fram emot att publicera Vinnarna för Auto Awards Sverige.

Orange_streg